Opgeslagen goederen mogen bijvoorbeeld sowieso niet beperkt houdbaar, brandbaar of illegaal zijn. Zo mogen onder meer de volgende goederen niet worden opgeslagen bij BosBox:

  • Afval
  • Accu’s, batterijen, gasflessen
  • Cement
  • Chemische, giftige of radioactieve materialen
  • Verf of andere licht ontvlambare substanties
  • Voedsel indien niet vacuüm verpakt, (levende) dieren, andere besmettelijke en aan bederf onderhevige goederen
  • Vuurwerk, explosieven, munitie, wapens
  • Drugs
  • Andere goederen waarmee de wet wordt overtreden
  • Geld, waardepapieren, juwelen, kunstobjecten

Zie voor een meer volledig overzicht van verboden goederen in detail ook punt 18 van het Huishoudelijk Reglement en artikel 2.9 van de Algemene Verhuur Voorwaarden. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.